مناقصات و مزایدات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

غیرفعال 29 October 2018

مزایده اجاره محل تاکسی سرویس

مزایده - نوع فراخوان: مزایده عمومی - نوع برگزاری : یک مرحله ای

به منظور ارائه خدمات به دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و با عنایت به درج آگهی مزایده در روزنامه، این...

اطلاعات بیشتر »