Skip to content

۱۶ آذر «روز دانشجو» را به دانشجویان عزیز تبریک و تهنیت می گوئیم

تبریک فرارسیدن «روز دانشجو» به دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

همزمان با روز دانشجو روز عدالتخواهی و استکبارستیزی دانشجویان که به یاد همیشه زنده سه شهید عزیز دانشگاه تهران نامگذاری شده است، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از ساعات اولیه صبح امروز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ در مقابل درب ورودی دانشگاه از دانشجویان استقبال نمودند و این روز بزرگ را به آنان تبریک گفتند.

Scroll To Top