Skip to content

کارگاه یک روزه"فرآوری کودهای دامی و تولید کمپوست" ویژه باغداران در واحد دامغان

کارگاه یک روزه"فرآوری کودهای دامی و تولید کمپوست" ویژه باغداران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
به همت مرکز تحقیقات پسته دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان و با مشارکت حوزه معاونت پژوهش و فن آوری این واحد دانشگاهی، کارگاه یک روزه"فرآوری کودهای دامی و تولید کمپوست" ویژه باغداران شهرستان دامغان در تالار خوارزمی واحد برگزار شد.
دکتر حمید رضا ذبیحی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب خراسان رضوی و مدرس این کارگاه در جمع باغداران شهرستان دامغان بیان کرد: کودهای ارگانیک (organic) یا آلی به کودهایی اطلاق می شود که منشا گیاهی یا دامی دارند. کودهای آلی در مقایسه با کودهای معدنی یا شیمیایی دارای درصد پایین تری از عناصر غذایی هستند اما معمولا این کودها درصد قابل قبولی از مواد غذایی مورد نیاز درختان را در اختیار آنها قرار می دهند. کودهای آلی علاوه بر عناصر اصلی (N, P, K) دارای عناصر میکرو (آهن، روی، مس و…….) هم هستند.
وی افزود: برای تولید کود مناسب برای مزرعه می توانیم کودهای آلی با منشاهای مختلف (مرغی، گوسفندی، گاوی، کمپوست) را با درصد مشخصی از کودهای شیمیایی مخلوط کنیم. در نتیجه مخلوط کردن کودهای دارای منشا organic با کودهای شیمیایی می توانیم کودهای آلی غنی شده با عناصر معدنی را تولید کنیم که برای تغذیه درختان پسته مفیدند. علت اصلی که از قدیم الایام از کودهای آلی استفاده می گردیده است وجود هوموس، در این کودها است. هوموس، مواد آلی است که در نتیجه فعالیت میکروارگانیسمها تجزیه و ضمن آزاد کردن بخشی از مواد غذایی خود دچار تغییر می شوند و به خاک رنگ قهوه ای یا سیاه میدهند. سرعت فعالیت این میکروارگانیسمها به رطوبت، حرارت و هوای کافی بستگی دارد. کود آلی همچنین در خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر بسزایی دارند.

 

 
 

Scroll To Top