Skip to content

پوشش یکسان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

با هدف تعمیق نظم در فعالیت های اداری انجام پذیرفت؛
پوشش یکسان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

به گزارش خبرنگار آنا در دامغان؛ دکتر حسین عباسپور «رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان» در جمع کارکنان این واحد دانشگاهی که با پوشش یکسان گردهم آمده بودند، ضمن اشاره به جایگاه ممتاز نظم و قانونمداری در ساماندهی امور و ارتقاء کارکردهای مثبت سیستم اداری، خاطر نشان کرد: پایه و مبنای استوار هر حرکت موثری در جامعه، اهتمام شایسته افراد آن مجموعه به حفظ نظم باطنی از رهگذر نظم ظاهری است و این مهم، با رعایت نظم ظاهری در پوشش یکسان اداری کارکنان مجموعه دانشگاهی در این واحد آغاز شده است.
دکتر عباسپور، با ارزش دانستن نظم در تمام شئونات اجتماعی و اداری را یکی از شرایط لازم برای کسب توفیقات سازمانی برشمرد.
رییس واحد دامغان اضافه نمود: جهت دستیابی به موقعیت هایی که درخور نقش بی بدیل دانشگاه آزاد اسلامی در پیشرفت علمی، آموزشی و پژوهشی کشور است، باید بیش از گذشته «نظم» و «قانون« را در عرصه های مختلف، مورد توجه و تاکید قرار دهیم.
وی تصریح کرد: از این رو، با عنایت به آمادگی کارکنان دانشگاه برای گسترش فرهنگ نظم و تقویت نظام اداری، هیئت رئیسه واحد دامغان تصمیم گرفت تا نسبت به تهیه لباس متحدالشکل و نصب آرم دانشگاه آزاد اسلامی بر روی پوشش یکسان پرسنل اقدام کند. این حرکت، به عنوان  نمادی از  نظم  و تعلق خاطر سازمانی کارمندان خدوم دانشگاه تلقی می­گردد.
تهیه عکس یادگاری در جمع کارکنان دانشگاهی و در معیّت رییس واحد، پایان بخش این حرکت نمادین بود که می تواند به عنوان یک شاخصه­ سازمانی در تمامی سازمان کار دانشگاه آزاد اسلامی، عملیاتی شود.

 

Scroll To Top