Skip to content

پانزدهمین دوره مسابقات آشپزی دانشجویی در واحد دامغان بامعرفی گروه های برترپایان یافت.

در آستانه ی هفته خوابگاه های دانشجویی:

پانزدهمین دوره مسابقات آشپزی دانشجویی در واحد دامغان بامعرفی گروه های برتر پایان یافت.

به همت حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد دامغان، پانزدهمین  دوره مسابقه آشپزی "کدبانوی خوابگاه"و دوازدهمین دوره از سری مسابقات" آقای آشپز" در خوابگاه های این واحد دانشگاهی در دو بخش تفکیکی خانمها و آقایان برگزار شد.

سید رضا جزءمومنی معاون دانشجویی فرهنگی واحد دامغان با اعلام این خبر گفت: حضور پرنشاط دانشجویان و علاقه مندی آنان به شرکت در این رقابت ها باعث شد که حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی، این مسابقات را به صورت مدون و در هر نیمسال تحصیلی برگزار نماید.

وی اذعان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد فرصت رقابت و بروز همدلی در بین دانشجویان و ترغیب آنان به استفاده از غذاهای ایرانی و محلی مناطق مختلف ایران و پرهیز از استفاده از غذاهای آمادهی بازاری است که مضرات آن برای همگان آشکار است.

معاون دانشجویی فرهنگی واحد دامغان در ادامه به هنر دانشجویان ساکن خوابگاه در مقوله آشپزی اشاره کرد و گفت: دانشجویان ساکن خوابگاه به علت حضور در محیط­های دوستانه و صمیمی و دوری از خانواده با تجربیات همدیگر در زمینه آشپزی آشنا می شوند و این امر باعث اشاعه فرهنگ استفاده از غذاهای محلی و آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهنگ های غنی ایرانی در محیط خوابگاه می شود.

در این دوره از مسابقات ۷۰ دانشجو در دو گروه مستقل خانمها و آقایان به رقابت پرداختند و گروه های برتر از سوی هیأت داوران معرفی و جوایزی را به رسم یادبود دریافت کردند.

Scroll To Top