Skip to content

هسته های پژوهشی در دانشگاه ها برای ایجاد محصولات دانش بنیان باید منسجم تر شوند.

دکتر عباسپور رییس شورای پژوهش و فن آوری استان سمنان:
هسته های پژوهشی در دانشگاه ها برای ایجاد محصولات دانش بنیان باید منسجم تر شوند.
جلسه شورای پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان با حضور دکتر حسین عباسپور رییس این شورا و معاونین پژوهش و فن آوری واحدهای دانشگاهی استان در محل دفتر ریاست واحد دامغان برگزار شد.
حسین عباسپور سرپرست واحد دامغان و رییس شورای پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در این جلسه ضمن خیرمقدم به حاضرین بیان کرد: با توجه به کاهش چشمگیر دانشجویان در سطح کشور لزوم توجه به فعالیت های دانش بنیان در راستای توسعه درآمدها، ضرورت ویژه ای پیدا می کند. فلذا این امر محقق نمی شود مگر با افزایش فعالیت های پژوهشی کاربردی که به ظهور و تولید محصول منجر گردد و در این راستا بایستی هسته های پژوهشی در دانشگاه ها برای ایجاد محصولات دانش بنیان باید منسجم تر شوند.
رییس شورای پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ادامه به حضور پر رنگ واحدها در جشنواره پژوهشی استان که به مناسبت هفته پژوهش در آذرماه سالی جاری به میزبانی واحد دامغان برگزار خواهد شد تأکید کرد و گفت: واحدهای دانشگاهی بایستی سعی نمایند در این جشنواره که در حاشیه آن نمایشگاهی نیز برگزار خواهد به معرفی واحدها وایده ها فناور و همچنین ارائه دستاوردهای پژوهشی برتر خود بپردازند. همچنین اساتید واحدهای استان در کارگاه آموزشی جنبی این جشنواره با عنوان انتشارات معتبر بین المللی شرکت خواهند کرد . وی همچنین از معاونین پژوهشی واحدهای استان سمنان خواست تا در راستای ارتقای جایگاه و بسط فرهنگ پژوهش در این جشنواره مشارکت همه جانبه ای داشته باشند.
در این جلسه همچنین تصویب گردید که به پژوهشگران برتر استان و نیز طرح های برون دانشگاهی، نشریات، دانشجویان برتر و واحدهای فناور جایزه و تندیس جشنواره پژوهشی استان اعطا گردد که بدین منظور بایستی واحدهای دانشگاهی مستندات خود را به حوزه معاونت پژوهش و فن آوری واحد دامغان جهت جمع بندی و برنامه ریزی ارسال نمایند .

Scroll To Top