Skip to content

نشست فرهنگی تفسیر قرآن کریم ویژه اعضای هیأت علمی واحد دامغان

نشست فرهنگی تفسیر قرآن کریم ویژه اعضای هیأت علمی واحد دامغان
نشست فرهنگی با محوریت قرائت و تفسیر قرآن کریم، ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در محل هتل دانش این واحد دانشگاهی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر کهساری رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان، باحضور در جمع اساتید واحد دامغان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه بیان کرد: برگزاری کارگاه های تفسیر قرآن کریم قائم به یک شخص خاص نیست که تنها یک مدرس، آیاتی را قرائت و تفسیر نماید بلکه باید تمامی اساتید بزرگوار در بحث ها شرکت نموده و نظر خود را به مشورت بگذارند.
وی ادامه داد: قرآن کریم نوری روشنگر در مسیر زندگی و آینده بشر است و تفسیرهای صحیح از زبان وحی، حقانیت اسلام و یگانگی این کتاب را به همگان اثبات می نماید. آموزه های قرآن هدف و مقصد صحیح را به انسان معرفی و مسیر صعود و تعالی افراد تا قرب الهی را ضمانت می کند.
کهساری در ادامه و به عنوان بحث آغازین، با توجه به ضرورت آشنایی با حوزه ی تعلیم وتربیت و تقارن این بحث با حضوردر جمع اساتید فرهیخته دامغان، مبانی تربیت دینی را منطبق با دامنه ی آگاهی و دانش و البته معرفت افزایی منتهی به شناخت خود و شناخت خدا مطرح نمود و از استادان خواست در مباحث وارد شده و اعلام نظر نمایند.
مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان توجه به تعلیم وتعلم را یکی از بزرگترین رویکردهای تفسیر قرآن کریم دانست و گفت: خداوند معلم اول و انسان متعلم اول است. زیرا تعلیم فعل خداوند و شغل پیامبران است که به انسان کتاب و حکمت می‌آموزند و آنان را برای زندگی اجتماعی و قانونی و بالندگی و رشد آماده می‌سازند. از این روست که قرآن انسانها را به فراگیری و دانش آموزی فرا می‌خواند و ایشان را تشویق و ترغیب می‌کند تا دانش آموزی را در اولویت برنامه ریزی هدایتی و تربیتی جامعه اسلامی قراردهند و با بی سوادی مبارزه کنند.   
دکتر کهساری همچنین بر لزوم استفاده از آموزه های قرآنی در تدریس اساتید تأکید کرد و گفت: قرآن برای تعلیم و تعلم آداب خاصی را بیان می‌کند برای مثال معلم باید با متعلم شرط کند که بر پایه و اساس دانش عمل نماید و متعهد گردد تا از دانش خود به خوبی و درستی بهره گیرد و همچین تکریم استاد و دانشجو نیز حقی است که بر گردن هر یک از این دوعنصر اصلی تعلیم وتربیت قرار گرفته و در قرآن تأکید گردیده است.
رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلام استان سمنان در صحبتهای خود به ارائه الگو و نمونه های عینی در قرآن کریم جهت آموزش بهتر علوم، اشاره کرد و گفت: اساتید می توانند در آموزش های خود به نمونه‌های عینی و قابل دسترسی برای متعلمان اشاره نمایند تا آنان با آشنایی با نمونه‌ها بتوانند رفتار و منش خود را تنظیم و هماهنگ سازند

 Scroll To Top