Skip to content

نشست فرهنگی استادان واحد دامغان در شبی متفاوت-"شبی پس از یلدا"

نشست فرهنگی استادان واحد دامغان در شبی متفاوت-"شبی پس از یلدا"
نشست فرهنگی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با حضور دکتر مهدی مطهرنیا رییس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی در تالار پذیرایی این واحد دانشگاهی برگزار شد.
در این نشست که با عنوان"شبی پس از یلدا" و به همت حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی این واحد دانشگاهی برگزارگردید، دکتر مطهرنیا در جمع اعضاء هیات علمی واحد دامغان پیرامون مقوله آینده پژوهی فرهنگی به ایراد سخن پرداخت.
رییس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فرهنگ ماناترین وجه زندگی بشر و روح اندام واره اجتماعات بشری است که آن را دانش، ادب، علم و معرفت، تعلیم و تربیت و آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت دانسته اند و اهمیت ویژه آن در سیاست گذاری حوزه فرهنگی است . مطهر نیا در ادامه ، دین را  بخش خداپرورده­­ی حیات انسان و فرهنگ را بخش انسان پرداخته دانست و یادآور شد: باید باور ها و اعتقادات صائب دین صادق را استخراج و به الگویی مناسب تبدیل نماییم.
وی با اشاره به ضرورت تلفیق فرهنگ ملی و فرهنگ دینی ادامه داد: فرهنگ چیزی نیست که یک متصدی خاص داشته باشد. فرهنگ در روح توسعه جریان دارد و فرهنگ ایرانی باید روح توسعه سیاسی و اقتصادی باشد. فرهنگ و دین با یکدیگر قرابت دارند و این قرابت جهت تکمیل یکدیگر برای عینیت یافتن در حوزه حیات جمعی نمود پیدا می کند.
مطهرنیا در ادامه ی کلام گفت: وظیفه و کارکرد فرهنگ، دادن الگوهای عملی و رفتاری در حوزه فردی، خانوادگی و الگوهای کنشی در حوزه زندگی بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی برای پیاده کردن گزاره‌های پذیرفته شده دینی در حیات مدنی است. در حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نیز الگوهای مطلوب موجود در قالب طرح های ماندگار عملیاتی می شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه نمی­توان جلوی فنآوری ارتباطات و تبادل اطلاعات را گرفت، بیان کرد: در عصر اول رسانه ها، به عنوان دروازه بانی خبر مطرح بودند؛ عصر دوم رسانه ها نیز با پمپاژ انبوه اطلاعات به افکار عمومی مواجه بودیم و امروز به نظر می رسد عصر سوم رسانه ها شروع شده است که در آن انبوه اطلاعات در یک هدفمندی هدایت شده در چارچوب جنگ های شبکه محور وارد عمل می شوند.
از حاشیه های این نشست فرهنگی می توان به اقبال مطلوب استادان به جلسه یاد کرد و اینکه در فضایی نوستالژیک، آیین یلدا با فال حافظ و موسیقی سنتی همراه شد .
معاون دانشجویی فرهنگی واحد دامغان نیز در آغاز نشست ، ضمن تقدیر از حضور صمیمی استادان گفت : با ذائقه سنجی فرهنگی در حال مطالعه دقیق وضعیت موجود هستیم و حرکت به سوی معرفت افزایی فرهنگی را به منظور یاری جویی از استادان عزیز آغاز کرده ایم.
سیدرضا جزء مومنی تعدادی از شاخصه های فرهنگی را به اعتبار ضرورت مطالعه و دانش افزایی در موضوع فرهنگ دینی و فرهنگ ملی برشمرد و گفت: یلدا از قدیمی ترین آیین در جهان است و همراه با مراسمی خاص برایمان به یادگار مانده و ضرورت دارد این آداب و سنن که برآمده از اندیشه ی فاخر ایرانی است در همواره نسل هامان جاری باشد.
جزء مومنی با اشاره به مانایی رفتار فرهنگی و نقش استادان در این مقوله، از اعضاء هیات علمی خواست: بخش کوتاهی از فرصت تدریس را به انتقال تفکر فرهنگی و تجارب ارزشمند وابسته به مهارت های زندگی تخصیص دهند.
 


 
Scroll To Top