Skip to content

مهندس لشگری: نظم باید در تمام شئونات جامعه، ارزش شمرده شود

مهندس لشگری: نظم باید در تمام شئونات جامعه، ارزش شمرده شود
به گزارش خبرنگار آنا در دامغان؛ معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در جمع کارکنان و اساتید این واحد دانشگاهی که در جلسه هفتگی مهرورزان گردهم آمده بودند، با اشاره به جایگاه ممتاز نظم و قانونمداری در ساماندهی امور و ارتقاءکارکردهای مثبت سیستم اداری، خاطر نشان کرد: پایه و مبنای استوار هر حرکت موثری در جامعه، اهتمام شایسته افراد آن مجموعه به حفظ نظم ظاهری و باطنی است و این مهم، از رعایت نظم ظاهری در پوشش آغاز می شود و ارزش نظم در تمام شئونات اجتماعی و اداری جاری خواهد شد.
مهدی لشگری اضافه نمود: برای دستیابی به موقعیت هایی که درخور نقش بی بدیل دانشگاه آزاد اسلامی در پیشرفت علمی، آموزشی و پژوهشی کشور است، باید بیش از گذشته «نظم» و «قانون« را در عرصه های مختلف، مورد توجه و تاکید قرار دهیم. وی تصریح کرد: از این رو، با عنایت به آمادگی کارکنان دانشگاه برای گسترش فرهنگ نظم و تقویت نظام  اداری، هیئت رئیسه واحد تصمیم گرفت نسبت به تهیه آرم دانشگاه آزاد اسلامی و نصب بر روی لباس پرسنل اقدام کند تا در آینده ای نزدیک، این حرکت، آغازی بر پوشش یکسان کارکنان باشد و نماد دانشگاه به عنوان  نمودی از  نظم  و تعلق خاطر سازمانی کارمندان خدوم دانشگاه تلقی گردد.
در پایان، با حضور دکتر حسین عباسپور "رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان" و معاونان دانشگاه، مراسم نمادین اهداء و نصب آرم دانشگاه آزاد اسلامی با هدف فرهنگ سازی و نهادینه ساختن نظم تشکیلاتی، برگزار شد.     
Scroll To Top