Skip to content

مقاله دانشجوی واحد دامغان در همایش ملی تبیین جایگاه نخبگان وتشکلهای شاهد برترشد

مقاله سیداکبرساداتی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(گرایش شیمی وحاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان) در "همایش ملی تبیین جایگاه نخبگان و تشکل های شاهد و ایثارگر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت" به دلیل اثربخشی درمحتوا ورسالت آتی نوع تحقیق درجامعه هدف، به عنوان مقاله برتر انتخاب شد .
توفیق روز افزون این دانشجوی محترم را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
Scroll To Top