Skip to content

فرماندار دامغان:یکی از مهمترین فرازهای اقتصاد مقاومتی تکیه برتمام نیرو واستعدادهای داخلی است.

فرماندار دامغان در همایش ملی علوم زیستی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان :

یکی از مهمترین فرازهای اقتصاد مقاومتی تکیه بر تمام نیرو و استعدادهای داخلی است.

مرتضی علی آبادی فرماندار دامغان در همایش ملی علوم زیستی در واحد دامغان با ابراز خوشنودی از حضور اندیشمندان علوم زیستی از سراسر ایران اسلامی گفت :

حضور پژوهشگران و استادان و دانشجویان علوم زیستی از جای جای ایران عزیز و برگزاری همایش علوم زیستی، فرصتی مغتنم در گردهمایی اهالی اندیشه  و پژوهش با محوریت دانش زندگی است که حاصل این همت علمی می­تواند گره گشای بخشی از نیازمندی های جامعه باشد .

فرماندار با تبیین تاثیر دانشگاه در محیط شهری دامغان یادآور شد:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با سابقه برگزاری همایش های ملی و  بین المللی سعی کرده مطابق فرامین مقام معظم رهبری، دانش و مطالعات علمی را همسو با نیازهای جامعه در قالب طرح و مقاله و تجمیع نظریات صائب دانشمندان و صاحبان تجربه در همایش ها ارائه نماید تا بتوان از رهگذر تبدیل ایده ها به پدیده های مورد نیاز کشور گامی اساسی در مسیر خودکفایی علمی و اقتصادی برداریم.  

علی آبادی با اشاره به فرمایش­های مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت:امروز برابر با منویات حضرت آقا، ضرورت سیاسی و اقتصادی ایجاب می کند تمام ظرفیت های کشور را در اجرا اقتصاد مقاومتی بکار گیریم و در سالی که مقرر است حماسه اقتصادی نیز در پی حماسه­ی سیاسی ۲۴ خرداد و حماسه­ی حضور مردم نجیب و فهیم ایران عزیز در ۲۲ بهمن امسال که فصل الخطابی نوین در پیوند مردم و رهبری و دفاع از سیاست های دولت تدبیر و امید بود محقق شود ، به سمت و سویی حرکت کنیم تا بتوانیم تمامی و یا بخش عمده ای از نیازهای مملکت را با اتکا به نیروی علمی پیشتازان علم و اندیشه و همت جوانان متعهد تامین نماییم .

فرماندار دامغان در ادامه سخنان خود گفت :شهرستان دامغان با قابلیت های متعدد و در مسیری بین المللی با تکیه به جمعیت دانشجویی ۱۷۰۰۰ نفره که قریب به نیمی از این جمعیت در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل هستند و با رشته  گرایش های موجود در این دانشگاه در علوم زیستی و فنی و مهندسی و البته به عنوان یکی از قطب­های حقوق کشور می توان به جذب سرمایه های ملی در این نقطه از میهن اسلامی امیدوار بود که به فضل خدا با ایجاد فضای صنعتی می توان آینده ای روشن را ترسیم کرد .

علی آبادی، یکی از مهمترین فرازهای اقتصاد مقاومتی که مورد تایید و تاکید حضرت آقاست را تکیه بر تمام نیرو و استعدادهای داخلی دانست و برگزاری همایش هایی از این دست را شاخصه­ی اتکا به داشته های ملی برشمرد و یادآور شد : بزرگترین سرمایه های هر مملکت دانشمندان سخت کوش و صاحب همتان اندیشمندند که در این همایش،  شهر دامغان به حضور جناب آقای دکتر مجد، چهره ماندگار زیست شناسی، فخر و مباهات دارد و جمعیتی که زینت این همایش هستند یا مستقیم از محضر ایشان کسب معرفت کرده اند و یا از آثار علمی ایشان در قالب کتب و مقالات بهره برده اند .

فرماندار دامغان در فراز پایانی سخنان خود با ابراز گله مندی از ارائه مقالات علمی در آن سوی مرزها گفت:چندی است حاصل تلاش های علمی و عصاره مجاهدت های سخت کوشانه اندیشمندان دیارمان در قالب مقالات و طرحهای متعدد از کشور خارج شده و معمولا این سرمایه های نفیس در خارج از مرزهای ایران اسلامی در حیطه عملیاتی و اجرایی به سرمایه های اقتصادی بزرگی تبدیل می شود که امید است دامنه وسیع اقتصاد مقاومتی در این حیطه ی علمی نیز وارد شده و مردم خوب کشورمان از عصاره تلاش های علمی برخوردار شوند .

علی آبادی با اعلام اهمیت علوم زیستی در تمام زمینه های سلامت بهداشت تولید داروهای جدید در کنترل بیماری های سخت همراهی علوم زیستی در فنآوری های مدرن به منظور توسعه خدمات پیشگیری از نابسامانی­های محیط زیستی ادامه داد:  توسعه مرزهای دانش در علوم گیاهی منتهی به تامین سرمایه های غذایی و در علوم جانوری به توسعه سلامت با تکیه به تلاش های اندیشمندان خواهد شد و باید با  تلاش در سایر گرایش های ژنتیک بیوتکنولوژی میکروبیولوژی و علوم نوین زیست فنآوری بتوانیم دانش خود را با تجارب اساتید درآمیزیم و با این تلفیق اصولی به سمت قله های خودکفایی حرکت کنیم .

 شایان ذکر آنکه همایش ملی علوم زیستی طی هفتم و هشتم اسفند ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد و بیش از ۳۰ مقاله در قالب سخنرانی و ۴۰۰ مقاله به شکل پوستر ارائه گردید .

Scroll To Top