Skip to content

رقابت دانشجویان در چهاردهمین دوره از مسابقات آشپزی " کدبانو خوابگاه "و " آقای آشپز "

رقابت دانشجویان در چهاردهمین دوره از مسابقات آشپزی " کدبانو خوابگاه "و " آقای آشپز "
در واحد دامغان
حوزه معاونت دانشجویی واحد دامغان،چهاردهمین دوره مسابقه آشپزی کدبانوی خوابگاه و یازدهمین دوره از سری مسابقات آقای آشپز را در خوابگاه های این واحد دانشگاهی در دو بخش تفکیکی خانمها و آقایان  و برای اولین مرتبه به شکل کتبی برگزار کرد .
۶۳ داوطلب از خوابگاه حضرت زینب(س)  و تعداد ۲۳ دانشجوی داوطلب از خوابگاه امام رضا (ع) با دریافت جزوه رایگان آشپزی دانشجویی در این دوره ثبت نام کردند و در آخرین روز هفته خوابگاه ها در آزمون کتبی این دوره شرگت کردند .
بنا به مندرجات اطلاعیه صادره از سوی اداره امور خوابگاه ها در این دوره، به ۶ نفر از گروه منتخب خواهران  و ۴ نفر از گروه برادران جوایز نقدی و لباس و لوازم ورزشی به ارزش ۰۰۰/۱۰۰/۴ ریال تعلق گرفت .
معاون دانشجویی واحد دامغان با تقدیر از حضور صمیمانه دانشجویان گفت: توانمندی آشپزی دانشجویان و ضرورت آشپزی به منظور استفاده از غذای مطلوب و پرهیز از تداوم در استفاده از فست فودها الزامی است که ما را به ادامه مسابقات آشپزی در هر نیمسال تحصیلی تشویق می کند.
جزء مومنی با اشاره به ضرورت تقویت هنر آشپزی نزد دانشجویان و با اشاره به اینکه غذای ایرانی همواره مطلوب ذائقه جهانی بوده، خاطر نشان کرد :
در این دوره از مسابقات ۸۹ دانشجو در دو گروه مستقل خانمها و آقایان به رقابت پرداختند و پاسخگوی ۲۶ پرسش تستی و ۴ پرسش توضیحی بودند .

 
Scroll To Top