Skip to content

دکتر حسین عباسپور رییس واحد دامغان : توجه به مسائل فرهنگی راه گشای اساتید در تعامل بهتر با دانشجویان خواهد بود

دکتر حسین عباسپور رییس واحد دامغان در مراسم مهرورزان که در روزهای آغازین هر هفته در این واحد به همراه قرائت زیارت پرفیض عاشورا برگزار می شود ، با حضور در جمع اساتید و کارکنان واحد دامغان مسائل فرهنگی را چارچوب اصلی پیشبرد تمامی امور در دانشگاه ها خواند و بیان کرد : دانشگاه آزاد اسلامی به بحث ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و اقامه نماز توجهی ویژه داشته است و کسب عنوان برتر اقامه نماز برای ششمین سال پیاپی در کشور توسط این ارگان مهر تأییدی بر این مطلب است . اساتید نیز به عنوان احیا کنندگان ذات فرهنگی – آموزشی دانشگاه ها نقش اساسی دارند و باید بر این باور تکیه داشت که توجه به مسائل فرهنگی راه گشای اساتید در تعامل بهتر با دانشجویان خواهد بود .

رییس واحد دامغان همچنین افزود : اساتید باید از پایه گذاری بدعت های غلط در جامعه جلوگیری نمایند لذا شرکت در فعالیت های فرهنگی و سوق دادن دانشجویان به فرهنگ اسلامی و رهنمودهای ائمه اطهار (س) در کنار توجه به مسایل آموزشی و پژوهشی باید سرلوحه کار اساتید قرار گیرد .

دکتر حسین عباسپور ادامه داد : اساتید نبایداز نقش خویش در جهت دادن به باورهای فرهنگی دانشجویان غافل باشند زیرا همانگونه که امام راحل فرمودند "اگر دانشگاه ها اصلاح شوندملکت اصلاح خواهد شد " ، نقش آنان در هدایت افکار دانشجویان ملموس تر می گردد . لذا با توجه به تمامی این مسایل لزوم مطالعه بیشتر در فرهنگ و سنت اسلامی و بهره گیری از احادیث و روایات و تطبیق آنها با علوم روز می تواند بیش از پیش به ترویج فرهنگ در کشور توسط اساتید، جامع عمل بپوشاند .

وی در خاتمه از هجمه های کشورهای استعمارگر که نوک پیکان خویش را به فرهنگ این ملت نشانه گرفته اند به عنوان جنگ نرم دشمن یاد کرد و خاطرنشان ساخت: اساتید ایرانی با بصیرت خویش ثابت کرده اند که با تفکر و توجه به منویات مقام معظم رهبری با سلاح قلم و اندیشه همراه با جوانان این مرز و بوم ،اجازه هیچگونه تجاوزی را به دشمنان کوردل نخواهند داد .

Scroll To Top