Skip to content

دوره آموزشی ورزش و تندرستی ویژه بانوان هیأت علمی استان سمنان

برگزاری دوره آموزشی ورزش و تندرستی ویژه بانوان هیأت علمی استان سمنان در واحد دامغان

 

دوره آموزش ضمن خدمت ورزش و تندرستی ویژه بانوان هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به همت شورای زنان فرهیخته استان سمنان و پیگیری دکتر زرین تاج علیپور از واحد دامغان در مجتمع ورزشی بعثت این واحد دانشگاهی برگزار شد.
عبدالله عبدالهی مسئول دورهای آموزش ضمن خدمت واحد دامغان بیان کرد: نقش ورزش در سلامت جسمی و روحی کارکنان وجایگاه آن در ارتقای توانمندی های آنان بر هیچ کسی پوشیده نیست و در این بین اهمیت ورزش برای بانوان کارمند، پررنگ تر به نظر می رسد. پژوهشها نشان داده است که تحرک کم کارمندان در محیطهای اداری باعث بروز بسیاری از بیماری های قلبی، عروقی و حرکتی می شود و این مسئله در مورد بانوان شیوع بیشتری دارد، فلذا شورای زنان فرهیخته استان سمنان با همکاری واحد دامغان دوره آموزشی ورزش وتندرستی ویژه اعضای هیأت علمی واحدهای استان سمنان را برگزار نمود.
عبداللهی ادامه داد: بروز مسائل جدید در روند زندگی و اختصاص زمان قابل توجهی از ساعات روزانه برای انجام امور محوله در محل کار، مجال پرداختن به امر ورزش را کاهش می دهد و با عنایت به اینکه زنان جامعه ما در سطوح مختلف و مشاغل گوناگون انجام وظیفه می کنند بایستی به منظور جلوگیری از بیماری های پشت میز نشینی مانند، آرتروز دست و پا و گردن و بییماری های قلبی و عروقی، با روشها و تکنیک های ورزشی بیشتر آشنا شوند.
دکتر طاهره باقرپورعضو هیأت علمی واحد دامغان و مدرس این دوره نیز گفت: اهمیت ورزش برای بانوان شاغل همانند اکسیژن برای انسان است. اگر بانوان کارمند به ورزش نپردازند دچار پیری زودرس خواهند شد زیرا پشت میز نشینی سلامت کارکنان را به خطر می اندازد.
وی افزود: عموماً دردهای پشت، گردن و کمر با پشت میز نشستن های طولانی و نشستن در یک وضعیت ثابت و نشستن ناصحیح بر روی صندلی آغاز می شود که در این دوره آموزشی پیرامون آشنایی با وضعیت بدنی هنجار و ارائه حرکات و راهکارهایی برای بهبود و کارایی آن، ایجاد انگیزه در جهت ادامه فعالیتهای ورزشی بانوان و همچنین آشنایی با گزیده ای از فعالیت های ورزشی متناسب با پشت میز نشستن مطالبی ارائه گردید و بانوان از نزدیک با برخی از حرکات ورزشی بیشتر آشنا شدند.

 

 

Scroll To Top