Skip to content

دانشگاه آزاد اسلامی عامل پیوند قومیت ها

دانشگاه آزاد اسلامی عامل پیوند قومیت ها
* به قلم: سید رضا جزء مومنی ـ معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 
یک میلیون تومان متبرک حضرت امام در پی پیشنهاد ایجاد دانشگاه توسط حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی فقط به ایجاد بنای دانشگاه با باورهای منبعث از اعتقادات دینی در توسعه علوم  منجر نشد، بلکه آثار معنوی و حرفه ای متعددی را شامل شد که امروز به اعتبار آن می توانیم بخشی از باشکوه ترین ره آوردهای ملی ، دینی و اجتماعی را نیز در ضمایم این دانشگاه برشماریم.  
اغراق نیست که دانشگاه آزاد اسلامی را از بزرگترین ره­آوردهای انقلاب اسلامی بدانیم که با حضور این دانشگاه مردمی، علوم فراگیر شده و مردم، محور اندیشه پروری را دردیار خود دیدند و به کسب دانش پرداختند.
یکی از ارزشمندترین موهبت های ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی پیوند استوار بین قومیت ها به تبع حضور دانشجویان از گوشه گوشه ایران عزیز در یک واحد دانشگاهی است.
این نعمت ارجمند طی سالهای فعالیت دانشگاه ، چندان اهمیت یافته که مردم ایران زمین را به ید واحده ای مصمم تبدیل نموده و بی آنکه توجه ای به این کارکرد اجتماعی دانشگاه آزاد شود ، مردم با مرور شاخصه های آن احساس خوبی دارند.
بلوچی که عروس دیار کردستان شده و شمالی که بانوی زندگی خود را از سرزمین آذربایجان انتخاب نموده تنها یک ارتباط عاطفی و پیوند زوجیت صرف برقرار نکرده اند بلکه دو طایفه با تمامی خاستگاه های بومی و قومیتی به هم نزدیک شده اند و این ارتباط اجتماعی شاخصه مهمی در ایجاد همدلی های ملی است.
ایرانی در همواره وجود، چه در نگاه ایران باستان که در اقلیم چهارم به ارادت اهورایی صاحب معتدل ترین شرایطِ بودن شد و چه به هنگامه ای که با آغوشی باز پذیرای اکمل ادیان گردید همواره موجب رشک جهانیان بوده و امروز نیز دندان های تیز رقبا جهانی به قصد دریدن عزّت و ارادت این ملت است که دشمن دانسته و ندانسته ره به خطا رفته است. دانشگاه آزاد اسلامی نقشی تعیین کننده در ارتباطات بین مردمی در سراسر ایران عزیز داشته و یکی از عوامل عزت ملی قلمداد می شود.
دانشگاه در بعد کارآفرینی با جمعیت قابل اعتنا استاد و کارمند به شکل مستقیم و با چرخش اقتصاد در بسیاری از شهرهای دیار مهربانی با تامین شغل برای کارگران و صاحبان صنوف متعدد در ساختمان و تاسیسات و بازار ، به شکل غیر مستقیم  به آفریش مشاغل کمک کرده و به عنوان شاخصه ی برتر در اجرای اصل ۴۴ نه تنها به خزانه، نگاهی نداشته بلکه از طریق مالیات های تکلیفی و واریز کسور قانونی، به کمک دولتمردان نیز شتافته است.
تعدد مشاغل نیز ره آورد دانشگاهی است که امروز به سوی سی و دومین پله از نردبان وجودی خود گام می­گذارد و همین امر نیز به پیوند قومیت ها کمک کرده است به شکلی که ازدواج های دانشجویی منعقده بین دو جوان رشید با دو قومیت، توانسته صاحب نگاه و تخصص خاصی را در دیار دیگری ساکن نماید، لذا بسیاری از مشاغل خاص، دیگر در شهر خاصی، مفهوم ندارد و همه ایران سرای ایرانی شده.
دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه دیگری نیز باعث مهاجرت های علمی اعضا هیات علمی دانشگاه ها شده که این امر نیز به شاکله قوی و غنی پیوند قومیت ها کمک می کند تا ایران را به اعتبار مرزهای وسیع و فخیمش بشناسیم  و چون نیاکان سربلند خویش فخر کنیم و به مباهات سر بر آسمان بساییم که ایرانی هستیم.
دانشگاه آزاد اسلامی علم را دموکراتیزه و ایران را به تبع فراگیری علم و ادب یکپارچه و همگن ساخت.
ختم کلام در این نوشتار نیز اشارتی به صدر مطلب است که آفرین بر آنان که این دانشگاه مردمی را پایه ریزی کردند و به دست آویز اندیشه پروری، نسل ایرانی را بی نیاز از دانشگاه های اروپایی و آمریکایی نمودند و ترک و کرد و لر و بلوچ و هر قومیتی که ایران به حضور او مفتخر است یکصدا خود را ایرانی خواندند و صمیمی بر اوج عزت ماندند.
Scroll To Top