Skip to content

ثبت نام عمره دانشجویی

ثبت نام عمره مفرده دانشجویی از هفته گذشته آغاز شده و تا تاریخ هشتم دیماه ۱۳۹۱ ادامه خواهد داشت . دانشجویان علاقه مند به حضور در سرزمین وحی  می توانند با مراجعه به وب سایت  www.labbayk.com نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند . اسامی پذیرفته شدگان قرعه کشی نهایی توسط واحدها و مراکز آموزشی اعلام خواهد شد . دانشجویان بایستی برای کسب اطلاعات بیشتر و تحویل مدارک به دفاتر فرهنگ اسلامی مستقر در دانشگاه مراجعه نمایند .

Scroll To Top