Skip to content

تمدید حکم رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

تمدید حکم رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
رییس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی با ابقاء دوره مدیریتی دکتر حسین عباسپور، وی را به سمت سرپرست واحد تجمیع شده دانشگاه آزاد اسلامی دامغان و پردیس علوم و تحقیقات منصوب نمود.
در پی رویت توفیقات آموزشی و پژوهشی،  توسعه فضاهای عمرانی و خدمات دانشجویی و فرهنگی و  بنا به تلاش های موثر در ایجاد رشته و دانشکده داروسازی در واحد دامغان، دکتر حمید میرزاده ریاست عالیه دانشگاه، دکتر عباسپور را به موجب مندرجات حکم شماره  93/77/48885 مورخ ۲۹/۴/۹۳ و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه، به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان منصوب نمود و مسئولیت تجمیع واحد با پردیس علوم و تحقیقات این شهر را به ایشان محول کرد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد: رییس واحد دامغان با توکل به خداوند متعال و با صداقت، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله تلاش نماید.

شایان ذکر است دکتر حسین عباسپور پس از دکتر محمد بیگدلی ،از سال ۱۳۸۸ تاکنون عهده دار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان هستند.

خبرنگار آنا با تبریک این انتصاب، برای دکتر عباسپور در وصول اهداف و ارتقا سطح توفیقات آرزوی موفقیت دارد .

Scroll To Top