Skip to content

تقدیر دکتر دادگان از عملکرد تربیت بدنی واحد دامغان در حوزه ورزش های همگانی

تقدیر دکتر دادگان از عملکرد تربیت بدنی واحد دامغان در حوزه ورزش های همگانی
دکتر محمد دادگان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه ای خطاب به معاون هماهنگی استان سمنان، از عملکرد واحد دامغان در خصوص انجام فعالیت های مربوط به حوزه ورزش همگانی تقدیر و تشکر کرد .
وی در این نامه اعلام کرد: انتظار می رود در آینده نیز با توجه به بخشنامه های صادره از معاونت ورزش نسبت به برنامه ریزی دقیق و اجرای شایسته آنها اقدام گردد .
دکتر حسین عباسپور رییس واحد دامغان نیز در پی وصول این نامه بیان کرد : در دنیای کنونی و علی الخصوص در ایران ورزش های همگانی جهت خروج از رخوت و سستی ناشی از دنیای ماشینی، افزایش کارایی و بازگشت به طبیعت بسیار گسترش یافته است.
ورزش همگانی پرداختن عموم مردم به ورزش حتی در زمانی کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط است و در این میان وظیفه اصلی دانشگاه ها و نهادهای زیربط دعوت و ایجاد شرایط برای ورزش‌های همگانی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، کوهپیمایی، دوهای عمومی ، ورزش های بومی و محلی است.
رییس واحد دامغان همچنین ادامه داد: فدراسیون ورزشهای همگانی با شعار"ورزش برای همه" سعی در نزدیک تر نمودن مردم به ورزش دارد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان نیز با توجه به نیاز جامعه و بخشنامه های معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در بستر سازی و ترویج ورزش های همگانی گام برداشته و سعی در تأمین شرایطی دارد که هر شخصی با توجه به سلیقه و علاقه خویش ، هر وقت و با هر بودجه بتواند ورزش کند.
Scroll To Top