Skip to content

تغییر پیش شماره تلفن شهرستان و شماره تلفنهای دانشگاه

در راستای اجرای طرح ملی هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت، کلیه تلفن‌های استان سمنان ۸ رقمی و کد استان به ۰۲۳ تغییر یافت.
پس از اجرای این طرح که ساعت ۲۲ روز چهارشنبه ۱۷/۲/۹۳ اجرا شد:
۱- شماره‌های شهر سمنان که با ۳ شروع می‌شدند، عدد ۳ به ابتدای آن اضافه شده و شماره‌هایی که با ۴ شروع می‌شدند، رقم اول حذف و عدد ۳۳ به ابتدای آن اضافه ‌شد.
۲- شماره‌های شهر شاهرود که با ۲ شروع می‌شدند، عدد ۳ به ابتدای آن اضافه شده و شماره‌هایی که با ۳ شروع می‌شدند، رقم اول حذف و عدد ۳۲ به ابتدای آن اضافه ‌گردید.
۳- به ابتدای شماره شهرهای دامغان، گرمسار و مهدی‌شهر ، عدد ۳  اضافه ‌شد.
همچنین برای اطلاع از وضعیت سایر شماره‌های تغییر یافته، وب سایت شرکت مخابرات استان سمنان به نشانی www.tcsem.ir و شماره رایگان ۲۱۱۸ برای مشترکین داخل استان و شماره ۰۲۳۹۷۱۲۱۱۸ برای تماس گیرندگان خارج استان اختصاص یافته است.

منبع : سایت شرکت مخابرات استان سمنان

Scroll To Top