Skip to content

تصویب رشته داروسازی دردانشگاه آزاد اسلامی نقطه عطفِ همدلی و وفاق مردم و مسئولین دامغان

مرتضی علی آبادی فرماندار دامغان:
تصویب رشته داروسازی در دانشگاه آزاد اسلامی نقطه عطفِ همدلی و وفاق مردم و مسئولین دامغان است.
مرتضی علی آباد ی فرماندار شهرستان دامغان در حاشیه برگزاری جلسه ماهیانه خود با برخی از مسئولین ادارات شهرستان با اشاره به تصویب رشته داروسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گفت: مجموعه تلاش های بعمل آمده و پشتیبانی های صمیمانه تعداد پرشماری از مسئولین استان و شهرستان و البته مساعی دانشگاه و توجهات مسئولین در سازمان مرکزی دانشگاه در کنار حمایت های مردمی که با دغدغه موضوع را پیگیری می کردند، به بار نشست و در آستانه ماه رحمت و بندگی با نوید تصویب این رشته ، مردم خوب دامغان شادمان شدند . فرماندار دامغان در ادامه با یادآوری بخش قابل توجه­ای از سرمایه گذاری دانشگاه در تامین زیرساخت ها و تجهیز آزمایشگاه های تخصصی ، افزود : طبیعت دامغان بنا به مطالعات کارشناسان علوم دارویی به حدی بکر و مطلوب است که در آینده با سرمایه گذای مناسب می توان مطالعات مربوط به گیاهان دارویی منطقه را در حیطه عملیاتی به کار و سرمایه در محیط دامغان بدل کرد . علی آبادی وفاق و همدلی شهروندان و مسئولین را نقطه عطف در پیوند اصولی منتهی به وصول اهداف قلمداد کرد و از مردم دامغان به پاس صبوری تشکر و قدردانی کرد .فرماندار شهرستان دامغان با تقدیر از مسئولین واحد دامغان و بویژه دکتر عباسپور به پاس زحمات در تامین نیازمندی ها گفت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بنا به اعلام بسیاری از مراجعین در همواره دوره فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، قدرشناس فرصت های پیش روی بوده و اینک نیز با ورود در جرگه علوم پزشکی در پی آن است تا با لطف پروردگار در پرورش داروسازان متعهد تلاش نماید . فرماندار در خاتمه با اشاره به همراهی و مساعدت مسئولین در مرکز گفت : شاهد بوده ام که درایت و دلسوزی دامغانی های عزیز در سراسر کشور همواره موجب توفیق بوده که جای دارد با تقدیر از تمامی تلاش و مساعی ایشان اعلام دارم که نیات خیرخواهانه این جمع موجب افتخار ما بوده و در آینده نیز انتظار داریم با ادامه مساعدت و بزرگواری کماکان این دانشکده نوپا را در آغاز فعالیت های علمی و پژوهشی مورد لطف قرار دهند.
Scroll To Top