Skip to content

برگزاری کارگاه مدیریت زمان به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در واحد دامغان

برگزاری کارگاه مدیریت زمان به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در واحد دامغان
به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو کارگاه آموزشی مدیریت زمان ویژه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در محل خوابگاه حضرت زینب (ع) این واحد دانشگاهی برگزار شد.
دکتر خیراللهی مدرس این کارگاه در جمع دانشجویان واحد دامغان از نقش برنامه ریزی و مدیریت زمان در بهبود و پیشرفت زندگی سخن گفت و بیان داشت: اهمیت برنامه ریزی در زندگی بر هیچ کسی پوشیده نیست، در واقع هر شخص به نوعی در زندگی روزمره خود برنامه ریزی دارد لیکن برخی با بهره گیری صحیح و به جا از عواملی همچون مدیریت زمان این برنامه ریزی را دقیق و مستحکم اجرا و منافع آن را ملاحظه می نمایند.
مدرس دوره در ادامه گفت: بطور جامع، مدیریت زمان یک مهارت است و متأسفانه همه افراد از این مهارت برخوردار نیستند. مدیریت زمان به معنای ساده تر یعنی بتوانیم از زمان و فرصت های پیش رو بیشترین بهره را ببریم.
خیراللهی در بخشی دیگر از فرصت اجرا دوره، هدف را عامل اصلی تصمیم گیری در مدیریت زمان دانست و گفت: بدون داشتن هدف‌های مشخص، شما نمی‌توانید درباره مدیریت زمان تصمیم بگیرید. پس هدف‌هایی را در نظر داشته باشید که بتوانید به آنها برسید، فلذا هدفهایی که قابلیت وصول و دستیابی نداشته باشند هدفهای پوچ و واهی هستند و نقش زمان در دستیابی به آنها بی ارزش است زیرا برای دستیابی به اهداف قابل وصول، با برنامه ریزی صحیح، می توان عامل زمان و مدیریت زمان را در میزان دسترسی به آن ها دخیل دانست.
وی در خصوص راهکارهای مدیریت زمان تأکید کرد که شخص بایستی ابتدا ارزش زمان رادرک کند و اجزای آن را به درستی بشناسد زیرا همواره در زندگی روزمره، همه مصداق این جمله می شوند که " و ناگهان چه زود، دیر می شود". پس باید در زندگی به دنبال روشهای عملی تر باشیم و در این زمینه توجه به عواملی مانند تقسیم بندی و تفکیک زمان، اولویت بندی امور زندگی و نهایتاً بهبود زمان و مدت بهره برداری از وقت بسیار حائز اهمیت است.
در حاشیه این جلسه اقبال دانشجویان به ادامه این دوره در فرصت های دیگر قابل توجه بود و در پایان دوره نیز ضمن تقدیم گل به دانشجویان  به مناسبت روز دانشجو و پذیرایی، از دانشجویان برتر در مسابقات فرهنگی – خاطره نویسی – دل نوشته  به شهیدان – نمازگزاران برتر  – حجاب و پوشش و … با کارت هدیه قدردانی شد.

 

 

Scroll To Top