Skip to content

برگزاری مسابقات پینگ پنگ دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به میزبانی دامغان

برگزاری مسابقات پینگ پنگ دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به میزبانی واحد دامغان


مسابقات پینگ پنگ دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به میزبانی واحد دامغان برگزار شد . در این دوره از مسابقات که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و بصورت تیمی و انفرادی برگزار شد ۱۶ ورزشکار از واحدهای دانشگاهی استان سمنان با یکدیگر به رقابت پرداختند .

در قسمت تیمی ورزشکاران واحدهای شاهرود، سمنان و دامغان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و در بخش انفرادی نیز آقایان حمید رضا نیکبخت از واحد سمنان و  رضا رهنما از واحد دامغان مقام اول و دوم و کیارش صادقی نژاد و علی نجار از واحدهای دامغان و سمنان مشترکاً سوم شدند .

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگار آنا گفت : دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای اخیر توجه ویژه ای به امر ورزش بصورت حرفه ای و علی الخصوص ورزشهای همگانی داشته است و آن را بصورت علمی در واحدهای دانشگاهی پایه گذاری نموده است و با حمایت از تیمهای ورزشی سعی دارد تا جایگاه ورزش را بصورت آکادمیک در کشور ارتقاء دهد. اکنون نیز ما شاهد هستیم که نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های ورزشی ملی و بین المللی حائز رتبه های برتر می شوند و دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است که نه تنها در امر نخبه پروری علمی بلکه در پرورش ورزشکاران فرهیخته نیز نقش اساسی داشته باشد .

معاون دانشجویی واحد دامغان همچنین به ضرورت رعایت اخلاق در ورزش اشاره کرد و بیان داشت: چیزی که ورزشکاران ایرانی را از سایر ورزشکاران کشورهای دیگر متمایز می نماید روحیه جوانمردی ، اخلاق ورزشی و توجه به سیره ائمه معصومین(س) است . مسئولین کشور نیز بر این باورند که در مقابل انحرافات اخلاقی و هجمه های کشورهای غربی بایستی جامعه ای سالم داشته باشیم  لذا با این رویکرد سعی در بهبود وضعیت ورزش در قشر جوان جامعه دارند که شاهد رشد مطلوبی در بحث  ورزش و علوم ورزشی و اعتلای جایگاه ورزش ایران در سطوح بین المللی هستیم.
Scroll To Top