Skip to content

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از اولین بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

سیدرضا جزمؤمنی معاون دانشجویی فرهنگی واحد دامغان در مراسم تقدیر از اولین بازنشستگان واحد:

بازنشستگان در سرنوشت سازمان سهیم هستند
مراسم تقدیر و تشکر از اولین بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در مسجد الغدیر این واحد دانشگاهی با حضور اعضای هیئت رییسه، کارکنان و استادان این واحد برگزار شد.
در این مراسم سید رضاجزءمومنی معاون دانشجویی فرهنگی واحد دامغان بیان داشت: امروز گرد آمده ایم تا از زحمات و خدمات ۲ نفر از دلسوزان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، کارمندان خدومی که عمرمفید زندگی خویش را در راه خدمتگزاری مصروف داشته اند، تقدیر و تشکر نماییم. این تصور درستی نیست که فکر کنیم با شروع بازنشستگی، ارتباط کارکنان با سازمان قطع می شود زیرا این عزیزان به مرحله ای از بلوغ فکری، تجربی و معرفتی رسیده اند که می توانند وضعیت درون و برون سازمانی را بررسی و تجزیه و تحلیل نموده و برای هر یک از آنها راهکار ارائه دهند. فلذا می توان گفت بازنشستگان در سرنوشت سازمان خود سهیم هستند و دامنه تلاش و ارتباط ایشان کماکان ادامه خواهد داشت.
جزء مومنی با پاسداشت خدمات نیروی انسانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند از حاضران خواست: فرصت خدمت را که از ارزشمندترین فرصت های حیات است مغتنم بشمرند که برابر با  باور های دینی، از جایگاه بسیار وزینی برخوردار است.
معاون دانشجویی فرهنگی واحد دامغان ابراز امیدواری کرد که این عزیزان نقش های جدید خود را در خانواده بپذیرند و سازمان هم ارتباط خود را با این قشر مجرب ومتخصص قطع ننماید و روحیه اعتماد به نفس آنان را تقویت کند زیرا این عزیزان، جوانی و عمر خود، که بهترین سرمایه ی زندگی است را به نفع سازمان صرف کرده اند و امروز انتظار دارند که سازمان نیز در قبال این خدمات، قدرشناسی نماید.
در ادامه مراسم از زحمات وتلاشهای محمد باقر مداح کارمند حوزه اداری مالی واحد دامغان شاغل در بخش حسابداری دانشجویی و محمود امیرشریفی کارمند حوزه آموزشی شاغل در دانشکده حقوق واحد دامغان، با اهدای یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر و سکه بهار آزادی، تقدیر و تشکر شد و همکاران حاضر در جلسه با اولین بازنشستگان واحد دامغان عکسهایی به یادگار گرفتند. شایان ذکر آنکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد  دامغان در ۲۵ تیرماه ۱۳۶۴ بر بستری از احساس دانایی و پویایی ایجاد شد و تا کنون با جمعیتی بیش از ۱۸۰۰۰ دانش آموخته و ۷۰۰۰ دانشجوی فعال در خدمت جامعه اسلامی است.
 

 

Scroll To Top