Skip to content

برگزاری اولین جلسه هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاهیان واحد دامغان در سال تحصیلی جدید

اولین جلسه هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاهیان واحد دامغان در سال تحصیلی جدید با حضور نماینده ریاست دانشگاه در تشکلهای اساتید استان سمنان برگزار شد. در این جلسه دکتر حسین عباسپور رئیس واحد دامغان ضمن گزارشی از وضعیت تشکلهای اساتید اظهار امیدواری کرد تشکلهای اساتید بتوانند با نگرشی عمیق در مسائل سیاسی و با تحلیلهای مناسب در جهت روشنگری نسل جوان و دانشجویان این دانشگاه موثر واقع گردند .

دکتر علایی نوین نماینده ریاست دانشگاه در تشکلهای استان سمنان با تاکید بر نقش اساتید در ارتقاء اندیشه سیاسی و فرهنگی دانشجویان خواستار تدوین برنامه های منسجم و موثر برای اساتید از سوی تشکلها شده است . دکتر نعمت اله نعمتی مسئول بسیج اساتید و مهندس ابوالفضل حسنی دبیر تشکل رهروان ولایت گزارش فعالیت یکساله را به سمع اعضاء رساندند .

در این جلسه مقرر شد آقای محمد دهقان بعنوان دبیر هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاهیان واحد دامغان منصوب گردد . که حکم وی از سوی رئیس دانشگاه صادر خواهد شد .

همچنین تأکید شد که جلسه بصیرت افزایی ویژه اساتید توسط بسیج اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان مورخ  28/7/91 در تالار خوارزمی این واحد دانشگاهی و نیز  انتخابات شورای مرکزی تشکل رهروان ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ برگزار شود  .

Scroll To Top