Skip to content

برگزاری اولین جلسه شورای مدیران گروه های آموزشی واحد دامغان در سال ۱۳۹۴

برگزاری اولین جلسه شورای مدیران گروه های آموزشی واحد دامغان در سال ۱۳۹۴
اولین جلسه شورای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در سال ۱۳۹۴ در محل سالن کنفرانس دفتر ریاست واحد برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر عباسپور رییس واحد دامغان ضمن تبریک سال جدید و ایام مبارک ماه رجب به بررسی دستاوردها و موفقیت های واحد طی سال ۱۳۹۳ پرداخت و از تلاش و مساعی تمامی همکاران تشکر کرد .
وی ضمن سوق دادن توجه همکاران به ایجاد رضایت حداکثری دانشجویان و تکریم آنان، به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال همدلی و همزبانی ملت و دولت اشاره و تأکید نمود: مدیران گروه با سعی و تلاش بیشتر در سال ۹۴ طبق برنامه ریزی های از پیش صورت گرفته گامهای محکم تری بردارند.
رییس واحد دامغان در ادامه به فعالیت های دانش بنیان اشاره و بیان کرد: مدیران محترم گروه بایستی ضمن توجه به مسائل آموزشی در جهت فعالیت های دانش بنیان و کسب درآمدهای غیرشهریه ای همت گمارند. وی در ادامه صحبتهای خود آمار تفضیلی سود و زیان هر رشته تحصیلی را ارائه نمود و تأکید کرد که مدیران گروه و دانشکده های زیان ده باید راهکارهای خروج از زیان دهی و جذب دانشجو را طراحی و ارائه نمایند .
در ادامه جلسه دکتر نعمتی معاون آموزشی واحد دامغان گزارش جامعی از مراحل تصویب رشته های تحصیلات تکمیلی ارائه کرد و بیان نمود که بایستی هر دانشکده یک عضو هیأت علمی به عنوان مسئول تصویب رشته های آن دانشکده به حوزه آموزش معرفی نماید. وی همچنین به تحلیل و تشریح نحوه اجرا ترم تابستان پرداخت.
همچنین مقرر گردید تمامی مدیران گروه باید جلسات هفتگی و ماهانه خود را با اعضای هیأت علمی گروه مربوطه برگزار نموده و ضمناً جلسات مستمری هم با دانشجویان و حضور معاون آموزشی واحد برگزار نمایند. در پایان این جلسه نیز هر یک از مدیران گروه به بیان مسائل و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم پرداختند.


Scroll To Top