Skip to content

اولین جلسه شورای پژوهش و فن آوری استان در واحد دامغان برگزار شد

 
دکتر حسین عباسپور رییس شورای پژوهش و فن آوری استان سمنان:

((راه اندازی مراکز دانش بنیان و ثبت ایده­های نوین که در راستای درآمدزایی به تولید محصول ختم گردد، بایستی در رأس امور پژوهشی واحدهای دانشگاهی قرار گیرد))
اولین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در سال ۱۳۹۵ با حضور معاونین پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی استان سمنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد.
دکتر حسین عباسپور رئیس واحد دامغان و رییس شورای پژوهش و فن آوری استان در این جلسه ضمن خیرمقدم و تبریک سال جدید گفت: نقش شرکت هاو محصولات دانش بنیان در تحقق منویات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی بسیار در خور اعتنا است. فلذا شرکتهای دانش بنیان با ارائه محصولات نوین که بر پایه علم روز و نیاز جامعه است باعث کاهش وابستگی کشور در بخش تولید خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: اهداف شورای پژوهشی در سال جدید باید بصورت جدی تر دنبال شود و نیز راه اندازی مراکز دانش بنیان و ثبت ایده ­های نوین که در راستای درآمدزایی به تولید محصول ختم گردد، بایستی در رأس امور پژوهشی واحدهای دانشگاهی قرار گیرد.
در ادامه جلسه ایده های پیشنهادی واحد های دانشگاهی در حوزه تجاری سازی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و  مزایا و معایب آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت. رییس شورای پژوهش و فن آوری استان سمنان نیز بیان کرد که بایستی اطلاعات دقیق تر پیرامون این طرح ها ارائه گردد و در صورت لزوم نیز بازدیدهای لازم جهت اطمینان از وجود زیرساخت های مناسب از مراکز مرتبط انجام پذیرد و نتیجه در جلسه بعد ارائه گردد.
دکتر عباسپور با تأکید بر ارائه ایده های جدید و خارج شدن از امور روزمره در حوزه پژوهش و فن آوری  خواستار ارائه پیشنهادات جدید در این حوزه شد.

 


Scroll To Top