Skip to content

اعطای رتبه علمی و پژوهشی به مجله دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

اعطای رتبه علمی و پژوهشی به مجله انتشار یافته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در گفتگو با خبرنگار آنا در دامغان، از اعطای رتبه علمی و پژوهشی توسط کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به یکی از مجلات این دانشگاه خبر داد. "دکتر حسین عباسپور" با اشاره به نامه شماره ۱۹۴۳/۷۰۰ مورخ ۱۵/۸/۹۲ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پیرامون مصوبه اخیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی، تصریح کرد: پیرو تلاشهای مجدانه مسئولان این واحد دانشگاهی، مراتب موافقت با ارتقاء رتبه علمی و پژوهشی مجله مذکور اعلام شد. در بخشی از نامه "دکتر رضا ملک زاده" معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: با توجه به نامه شماره ۶۳۷/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ درخصوص اعطای رتبه علمی پژوهشی به مجله journal of chemical health risks آن دانشگاه، مراتب در یکصد و یازدهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور روز شنبه مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ بررسی و با اعطای رتبه علمی پژوهشی به مدت یک سال موافقت شد.
Scroll To Top