Skip to content

اعطای بیش از ۱۵۰۰فقره تسهیلات به اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد دامغان درسال ۱۳۹۴

اعطای بیش از ۱۵۰۰فقره تسهیلات به اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد دامغان در سال ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مهدی لشگری، معاون اداری مالی این واحد دانشگاهی از اعطای بیش از ۱۵۰۰ فقره تسهیلات به اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان واحد دامغان طی سال ۱۳۹۴ خبر داد.
مهدی لشگری با بیان این مطلب که توجه و اهتمام ویژه به مسائل معیشتی اساتید وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین رفاه دانشجویان در سرلوحه کار این حوزه قرار دارد، گفت: اعطای تسهیلات مناسب و به موقع می تواند رفاه نسبی را در خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد نماید. از این رو تمامی سعی و تلاش حوزه اداری مالی واحد دامغان بر این بوده است که با جذب سهمیه تسهیلات مختلف برای دانشجویان و نیز پرداخت تسهیلات به کارکنان و اعضای هیئت علمی در قالب بخشنامه ها و تفاهم نامه های مصوب سازمانی، بخش کوچکی از دغدغه های فکری اقتصادی این عزیزان را کاهش دهد.
معاون اداری مالی واحد دامغان درادامه به ذکر آمار تسهیلات اعطایی به کارکنان و اعضای هیأت علمی واحد دامغان پرداخت و گفت: ۱۲۶ فقره وام در قالب صندوق پس انداز، ضروری، رهن و خرید مسکن و… به ارزش تقریبی هیجده میلیارد ریال و ۱۳۸۳ فقره تسهیلات در قالب تسهیلات ضروری، مسکن، ازدواج، وامهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وزارت علوم به ارزش تقریبی هفده میلیارد ریال به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان طی سال ۱۳۹۴ پرداخت شده است.

 

Scroll To Top