Skip to content

ارسال ۷۳۲مقاله به دبیرخانه همایش ملی پژوهش های کاربردی درحسابداری، مدیریت و اقتصاد

ارسال  732مقاله به دبیرخانه اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد واحد دامغان
اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد با مشارکت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی صبح روز چهارشنبه ۴آذرماه۹۴ در تالار خوارزمی واحد دامغان برگزار خواهد شد.
حسین عباسپور رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و رییس این همایش ضمن اعلام این خبر بیان داشت: با توجه به زیرساختهای موجود در واحد دامغان به لحاظ بهره مندی از اساتید مجرب گروه حسابداری و علوم انسانی بر آن شدیم تا با مشارکت باشگاه پژوهشگران جوان واحد اقدام به برگزاری همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد نماییم .لذا پس از اخذ مجوزهای سازمانی و فراخوان های مربوطه تعداد ۷۳۲ عنوان مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که پس از اعمال نظرات کمیته تخصصی داوران ۴۷۵ مقاله مورد پذیرش و نهایتاً ۳۳۰ مقاله ثبت نهایی گردید. از این تعداد مقاله ثبت شده ۱۳۰مقاله بصورت مجازی و ۵۰ مقاله بصورت سخنرانی مستقیم انتخاب شدند و سایر مقالات در قالب پوستر ارائه خواهند شد .
حسین عباسپور در ادامه بیان کرد: مدیریت مدرن امروزه در سازمان ها با به کارگیری استراتژی های نوین تلاش می کند هر دو جنبه داخلی و خارجی سازمان را در برنامه ریزی خود لحاظ کنند ودر این بین نقش حسابداری مدیریت بسیار در خور اهمیت است و ضرورت دارد که سازمان‌ها سیستم مدیریت هزینه خود را با استفاده ازرویکرد‌های نوین حسابداری مدیریت مجدداً برنامه ریزی نمایند. در این همایش نیز سعی شده است که مقالات به گونه ای داوری و پذیرش گردند که بر پایه تحقیقات کاربردی و پژوهش های نوین و عملی استوار باشند که نهایتاً بتوان از آنها به عنوان راه کارهای عملی و شیوه های نوین حسابداری مدیریت بهره جست.
وی همچنین بیان کرد مقالات برتر این همایش در مجلات معتبر رشته های مرتبط چاپ خواهد شد.
Scroll To Top