Skip to content

ارتقاء شاخص های کیفی از اولویت های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی است

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی:

ارتقاء شاخص های کیفی از اولویت های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی است

خبرگزاری آنا: معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از دستاوردهای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات در نمایشگاه فناوری نانو، گفت:سیاست کلی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ارتقاء شاخص های کیفی در مجموعه این دانشگاه است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، ابراهیم واشقانی فراهانی، در حاشیه بازدید از دستاوردهای پژوهشی واحد علوم و تحقیقات  افزود:واحد علوم و تحقیقات یکی از دانشگاه های برجسته در حوزه آموزش عالی کشور است که نقش و جایگاه بین المللی آن بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد:  این واحد دانشگاهی شانه به شانه دانشگاه های برتر ملی و بین المللی در تولید دانش فنی و انجام پژوهش های بنیادی اصیل حرکت می کند.

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: متأسفانه و در حال حاضر بسیاری از پژوهشهای بنیادی صورت گرفته در کشور، بصورت الگوبرداری از یکدیگر انجام می شود و دانشی که بر مبنای الگوبرداری بنا شود اصیل نخواهد بود و به تجاری سازی هم منجر نخواهد شد.

واشقانی فراهانی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تأکید ویژه ای بر اجرای کرسی های نظریه پردازی در سطح دانشگاه ها دارند، گفت: دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در مطرح کردن این کرسی ها تنها خاص علوم انسانی نیست بلکه پژوهشگران و محققان در تمامی زمینه های علمی باید که صاحب نظر باشند و به هدف غایی که کاربردی و تجاری کردن نتایج علمی است، دست یابند.

وی با بیان این مطلب که واحد علوم و تحقیقات باید در علوم بنیادی اصیل مرز شکن باشد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های موجود سخت افزاری و نرم افزاری در واحد علوم و تحقیقات ، انتظار می رود این واحد دانشگاهی بیش از گذشته، نقش برجسته و پیشتاز خود را در عرصه های بین المللی و با یک رقابت سازنده به مرحله عمل برساند.

Scroll To Top