Skip to content

ادامه روند توسعه تحصیلات تکمیلی واحد دامغان با تصویب ۳ رشته دکتری و ۱۰ رشته کارشناسی ارشد

ادامه روند توسعه تحصیلات تکمیلی واحد دامغان با تصویب ۳ رشته دکتری و ۱۰ رشته کارشناسی ارشد
نعمتی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان از ثبت افتخاری دیگر برای این واحد دانشگاهی خبر داد. نعمت الله نعمتی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد دامغان در مصاحبه ای با خبرنگار فرهیختگان بیان کرد: با موافقت شورای گسترش رشته های درسی سازمان مرکزی، ۱۳ رشته گرایش جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی به مجموعه رشته گرایش های موجود این واحد دانشگاهی افزوده شد.
معاون آموزشی واحد دامغان همچنین ادامه داد: با تأمین زیرساخت ها و امکانات آموزشی مناسب در واحد دامغان و علی الخصوص ارتقاء و جذب اعضای هیئت علمی مجرب و متخصص با درجه دانشیار و بالاتر،  به حول و قوه الهی توانستیم با تصویب ۳ رشته در مقطع دکتری تخصصی تعداد رشته های این مقطع را به ۱۴ رشته و نیز تصویب ۱۰ رشته در مقطع کارشناسی ارشد تعداد مجموع رشته های این مقطع را به ۶۳ رشته ارتقاء دهیم. ثبت این افتخار که در ادامه روند افتخارات و رویکردهای نوین این واحد دانشگاهی به مقوله گسترش تحصیلات تکمیلی می باشد با توجه به نیاز سنجی و توسعه علوم و فنون روز میسر گردیده است.
نعمتی در ادامه به تشریح رشته گرایش های مصوب جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی پرداخت و گفت: در مقطع دکتری تخصصی رشته گرایش های زراعت، صنایع غذایی و فیزیولوژی ورزشی و در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته گرایش های شیمی دارویی، مهندسی هوافضا، مهندسی پزشکی بیوالکتریک، مهندسی برق- کنترل، مهندسی معماری داخلی، مدیریت مالی، حقوق مالی اقتصادی، حقوق عمومی، الهیات و معارف اسلامی-حقوق خانواده و مدیریت ورزشی به تصویب شورای گسترش رشته های درسی دانشگاه آزاد اسلامی رسید و داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نمودند نیز می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به انتخاب این رشته گرایشها اقدام نمایند . البته لازم به ذکر است که آخرین فرصت ثبت نام در تکمیل ظرفیت تا تاریخ ۱۳ مهرماه می باشد.
Scroll To Top